Nhà

Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. Tham quan nhà máy

 • Dây chuyền sản xuất

   

  Dây chuyền sản xuất:

   

  1. Máy CNN để cài đặt khuôn

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

   

  2. Đấm và phay

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 4Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 5Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 6

   

  3.Cut tấm, khoan

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 7Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 8

 • OEM/ODM

   

  OEM / ODM

   

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 3Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 4Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 5Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 6Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 7

 • Nghiên cứu và phát triển

   

  Nghiên cứu và phát triển

   

  A team of high qualified professioals join us, as well as the most advanced design and manufacturing technologies, our R&D department work to find answers to the requirements of the market, to build packaging lines with the mostdemanding quality criterion and to put the latest innovations at your service. Một nhóm các giáo sư có trình độ cao tham gia cùng với chúng tôi, cũng như các công nghệ thiết kế và sản xuất tiên tiến nhất, bộ phận R & D của chúng tôi làm việc để tìm câu trả lời cho các yêu cầu của thị trường, để xây dựng các dây chuyền đóng gói với tiêu chí chất lượng nhất và đưa ra những cải tiến mới nhất dịch vụ của bạn. We offer quality and extensive packaging solutions to a worldwide customer base and set standards wih our work at all times with a main objective: creating sustainable prospects for customers, employees and our company. Chúng tôi cung cấp các giải pháp đóng gói chất lượng và rộng khắp cho cơ sở khách hàng trên toàn thế giới và đặt tiêu chuẩn cho công việc của chúng tôi mọi lúc với mục tiêu chính: tạo ra triển vọng bền vững cho khách hàng, nhân viên và công ty của chúng tôi. The highly experienced team at RODBOL ensures Nhóm có nhiều kinh nghiệm tại RODBOL đảm bảo
  we remain at the forefront of technical advancement. chúng tôi vẫn đi đầu trong tiến bộ kỹ thuật. We can provide you with perfect, individual support for your needs. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ hoàn hảo, cá nhân cho nhu cầu của bạn.

   

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

  Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Chi tiết liên lạc
Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD.

Người liên hệ: salesmanager

Tel: 86-17360103964

Fax: 86-028-8757-9381

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi